درباره ما

Online Shopping

ما یک گروه منسجم و هدفمند با افکار بلند و روز آمد هستیم که به آرمان های بلند و متعالی می اندیشیم. جذب همکاران و همراهان بیشمار و همسو با اهداف این گروه یکی از برنامه های ماست. زمینه کاری ما متنوع و گسترده است. هدف ما کسب موفقیتها و دستاوردهای بزرگ و ارزشمند در عرصه های گوناگون فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی است. ما برآنیم تا چشم اندازی امیدبخش در افق آینده همکاری ها ترسیم نماییم. ما به دنبال یک تعریف جدید جامع و فرانگر از نقش مدیریت ، مشاوره ، تعامل و هم اندیشی در جامعه هستیم و می خواهیم سازمانی پویا و اثر گذار در داخل و خارج از کشور ایجاد نماییم.


Delivery

گروه ما به دنبال ترویج فرهنگ ، فرهنگ و اقتصاد ، علم و نوآوری ، فناوری و توسعه همه جانبه در تمام زمینه ها است و می خواهد به عنوان گروه مشاورین امین و کار آمد در خدمت افراد ، گروهها ، سازمانها و نهادهای ملی و بین المللی باشد تا فراتر از گذشته زمینه را برای پیشرفت واقعی و خوشبختی ایران عزیز فراهم آورد. ما طرحی نو در انداخته و به دنبال سهمی هر چند کوچک در ساختن ایرانی آبادتر ، با فرهنگ و اقتصادی پویاتر ، عزتمندتر ، سربلندتر و جهانی سرشار از معنویت و صلح و صفا هستیم. ایجاد دفاتر شعب و نمایندگی در سراسر ایران به منظور تبادل اطلاعات ، افکار و تجربیات و دسترسی آسان و آزاد به فرصتها و شناسایی ایده های نو و کارآمد و هم اندیشی و حمایت از صاحبان آن ، حرکتی دیگر از این گروه است.


Mobile App

مجموعه بزرگ سورانه مجموعه ای است فرهنگی ، اقتصادی که تمامی فعالیتهای آن در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه کشور میباشد که هیچ ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با انواع سازمانها ، گروهها و یا مرتبط با احزاب منسبی در ایران و خارج از کشور ندارد و نخواهد داشت. در همین رهگذر ، از همه نوآوران ، نخبگان ، نو اندیشان ، کارآفرینان ، اقتصاددانان ، فرهنگیان ، هنرمندان ، مخترعان ، مبتکران و صاحبان فکر ، تجربه و سرمایه ، متقاضیان کسب و کار در تمامی زمینه های فرهنگی و اقتصادی برای همکاری و همیاری در این گروه دعوت به همکاری می نماییم. امید است با تعاون و همکاری بتوانیم نقشی زنده و پر رنگ از خود به یادگار بگذاریم.